Home arrow Wie zijn wij? arrow Wie zijn wij arrow Geschiedenis
Geschiedenis Print

De Oprichting.

(genomen uit het gedenkboekje van het 25-jarig bestaan)

In 1921 werd door de Heren Th. Gilissen, J.H.Leijsen, P.Bessems en W.Spronck, het initiatief genomen om te komen tot oprichting van een Fanfare.

De Edelachtbare Heer Burgemeester Thomassen werd eveneens door bovenstaande Heren aangezocht om als erevoorzitter in het voorlopig bestuur zitting te nemen.

Door dit voorlopig bestuur en den Zeer Eerwaarden Heer Pastoor Bosch werd een rondgang door het dorp gemaakt voor het inzamelen van gelden. Deze rondgang bracht op fl. 1585,27. Met behulp van dit bedrag werden bij de Fa. Schulpen te Roermond muziekinstrumenten aangekocht. Van het voorheen bestaande "Mannenkoor van Cadier en Keer" werd het vaandel -nadat de nodige reparaties en veranderingen waren aangebracht- overgenomen. Dit vaandel werd daarna op plechtige wijze in de kerk gezegend. Later werd een ander vaandel overgenomen van de toen opgeheven Fanfare van Gronsveld.

Onder leiding van dhr. G. de Pauw werd begonnen met de muziekleer. Deze lessen werden door een dertigtal aspirant-leden met veel ijver gevolgd, waarna na enige weken tot uitreiking der instrumenten kon worden overgegaan. In den winter van 1921 werd druk geoefend en in het voorjaar van 1922 was men zoo ver gevorderd, dat men het waagde de eerste schuchtere marsklanken naar buiten uit te laten klinken.